Category Archives: Լողուսուցում

Լողուսուցում

Ես կարողանում եմ լողալ արանցթևիկների, կարողանում եմ ջրի տակ սուզվել,  չեմ կարողանում թիկնալողալ ջրի վրա։ Ես շատ եմ սիրում ձեռքերս ձգել և ոտքերս շարժելով լողալ ջրի տակ։ Կարողանում եմ սուզված երկար մնալ։

Ուսումնական քայլք+լողուսուցում — YouTube